Mapio je platformou, která sdružuje data z existujících geografických informačních systémů, datových zdrojů popisujících prostorové objekty a dalších veřejných zdrojů. Nejedná se o náhradu GIS aplikací, ale propojuje jejich funkce a data. Mapio nabízí moderní rozhraní, které umožní pracovat se všemi zpracovávanými daty a funkcemi jednotným způsobem. Díky této konsolidaci v datové rovině i funkční rovině, je možné využívat efektivně mapové a související podklady bez nutnosti znát detailní specifikaci funkcí jednotlivých integrovaných subsytémů (GIS, registry dat, katastr nemovitostí, apod.).

  • mapio_1.png
  • mapio_2.png

KONTAKT

M2M s.r.o. je členem skupiny Marbes Group
 

M2M s.r.o.
Brojova 16
326 00 Plzeň

IČ: 29108373
DIČ: CZ291083735

@: info@mdvam.cz
WEB: www.mdvam.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C., vložka 25285

 

Společnost se stala příjemcem dotace z OP PIK, výzva ICT a sdílené služby, reg.č. projektu CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0001331 (leták ke stažení)
Společnost se stala příjemcem dotace z OP PIK, výzva ICT a sdílené služby, reg.č. projektu CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0001332 (leták ke stažení)
Společnost se stala příjemcem dotace z OP PIK, výzva ICT a sdílené služby, reg.č. projektu CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009309 (leták ke stažení)