Společnosti M2M s.r.o. je „Autorizovaným obchodním partnerem Marbes consulting s.r.o. pro dodávky a implementace systému PROXIO“. Na základě partnerské smlouvy je naše firma oprávněna poskytovat Zákazníkům kromě analytických a konzultačních služeb i právo užití (licenci) i údržbu (maintenance) Software PROXIO.

PROXIO představuje přístup k řešení informačního systému organizací veřejné správy. Nabízí návod na budování informačního systému a poskytuje technické komponenty, které je možné v informačním systému využít a na kterých lze informační systém budovat.

PROXIO poskytuje množství řešení konkrétních témat (např. správa identit, evidence majetku, správní řízení), přičemž mnohá z těchto řešení mají využití i mimo veřejnou správu a lze je s úspěchem nasadit též v prostředí komerčních subjektů.

Charakteristické vlastnosti PROXIO:

  • Jasná a srozumitelná koncepce informačního systému a ověřené principy jeho používání.
  • Podpora výkonu agend veřejné správy.
  • Řízení kompetencí (oprávnění) uživatelů k informačnímu systému organizace i systémům celostátním.
  • Modulární řešení složené z komponent majících jednoznačně definovaný účel a vzájemné vazby.
  • Definované nároky na integrace a zdokumentované API komponent.
  • Škálovatelné řešení umožňující postupné nasazení systému nebo nasazení jen jeho části.
  • Přizpůsobení řešení požadavkům zákazníka konfigurací a přednastavená řešení.
  • Technicky moderní řešení zohledňující aktuální trendy v pojetí informačních systémů (např. Portál občana).
  • Ověřená metodika nasazení systému včetně migrace dat.
  • Podpora koncových uživatelů při výkonu agend i managementu při rozhodování.

 

KONTAKT

M2M s.r.o. je členem skupiny Marbes Group
 

M2M s.r.o.
Brojova 16
326 00 Plzeň

IČ: 29108373
DIČ: CZ291083735

@: info@mdvam.cz
WEB: www.mdvam.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C., vložka 25285

 

Společnost se stala příjemcem dotace z OP PIK, výzva ICT a sdílené služby, reg.č. projektu CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0001331 (leták ke stažení)
Společnost se stala příjemcem dotace z OP PIK, výzva ICT a sdílené služby, reg.č. projektu CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0001332 (leták ke stažení)
Společnost se stala příjemcem dotace z OP PIK, výzva ICT a sdílené služby, reg.č. projektu CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009309 (leták ke stažení)